avatar
mua nhầm cmnr....huhu $BSR cơ mà
Xem các bình luận trước
avatar
@Admin xóa giúp em với ko lát vào phiên nó lại khớp bây giờ

Xem các bình luận trước
avatar
@Jean-007 Tui chỉ ôm T3 là đảo mã khác. Vì ôm cp mà năm ngoái bay 680 triệu. Lúc đầu và dạo gần đây chơi T+ thì ăn ngon. Thà ăn mỗi mã ít còn hơn. Lúc đầu chỉ mua khoảng chục k, giảm mua thêm. Shb mua 50k rồi. Không margin. Giá vốn 8270

avatar
avatar
avatar
Ai ôm flc-ros thì có lẽ canh thoát hàng dần đi là vừa ! ...... http://thaotin.net/trung-quoc-lo-do-don-cuoc-chien-voi-my-flc-dieu-dung-theo-vi-khong-con-nguon-tien-ho-tro.html
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play