Bản nhạc buồn kết thúc cuộc đời của một trong những thiên tài đầu cơ: Jesse Livermore (Phần 2) http://kakata.vn/ban-nhac-buon-ket-thuc-cuoc-doi-cua-mot-trong-nhung-thien-tai-dau-co-jesse-livermore-phan-2.t311.html Cuộc đời ông giống như một bản nhạc buồn mà trong đó những nốt trầm được lưu lại nhiều hơn những nốt cao nhưng có một điều chắc chắn không hề thay đổi đó là tên tuổi của ông, những bài học ông mang lại sẽ là một di sản để lại cho mọi thế hệ về sau...
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play