Bank!
Dự giảm
avatar
ngày nào cũng dự giảm vậy bạn đang cầm tiền mong vào hàng

avatar
Hnay mình đã vô 80% tk. Nghe tin hoang mang lắm. Nên bạn full tiền thì cứ nắm giữ. Chờ 20-24/12.

avatar
@TadashopVN chờ tơi đó thi mới hơn nưa dg của mình

avatar
@hocvakiemtien vào hàng cứ mong tt sập va bul là sao vậy bác ảo quá.

avatar
hô sập để múc vô đó

hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play