BỌN LÀM MÀU... Sau khi lương tháng của bạn lên 30tr, bạn sẽ thấy bọn dùng ip X ko hề làm màu Sau khi lương tháng của bạn đến 200tr, bạn sẽ thấy chị em cầm LV tung tăng ko hề làm màu Đến khi có thể kiếm 10 tỉ một năm, bạn sẽ thấy hội đi Mer với cả BMW chẳng có ông nào làm màu Thật ra ko có ai làm màu cả, chỉ vì bạn chưa đủ trình mà thôi Bọn nhiều tiền hơn bạn, chắc chắn chúng nó đã nỗ lực hơn bạn Bọn nỗ lực hơn bạn, kiểu gì cũng có ngày nhiều tiền hơn bạn Cuộc sống này công bằng lắm! Ngay cả bọn "sinh ra ở vạch đích" thì chúng nó đã nỗ lực hơn bạn ngay từ lúc đầu thai cmnrui!!! _____st____fb "phuong chi"
avatar
không phải làm màu, mà ghen tức.

avatar
1
avatar
avatar
avatar
giá trị vật.chất phản ánh cách sống hiện tại mỗi người chăng

avatar
1
avatar
@Thanh_stock_ssi vậy đâu phải là maud

avatar
Cái gì cũng có sự hi sinh tương xứng

hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play