Chia sẻ công cụ tự vẽ kháng cự hỗ trợ chính xác trên Amibroker và Metatrader 4 cho nhà đầu tư Nguồn: http://kakata.vn/chia-se-cong-cu-tu-ve-khang-cu-ho-tro-chinh-xac-tren-amibroker-va-metatrader-4-cho-nha-dau-tu.t443.html Kháng cự, hỗ trợ là một công cụ không thể thiếu đối với nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật. Nó là căn bản của mọi phương pháp phân tích. Tuy nhiên việc vẽ kháng cự hỗ trợ vẫn còn mang tính chủ quan rất cao, đòi hỏi phải nhiều kinh nghiệm thì vẽ mới chính xác được. Do đó, đối với những nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường chứng khoán, việc vẽ kháng cự, hỗ trợ quả là một thử thách lớn. Chúng ta có thể giải quyết vấn đề đó bằng cách cài đặt công cụ tự động vẽ kháng cự, hỗ trợ mà không cần làm bất cứ việc gì cả. Công việc của chúng ta bây giờ chỉ là quyết định mua bán dựa trên những đường kháng cự, hỗ trợ đã vẽ mà thôi.
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play