Có anh em nào muốn bỏ tất cả để đi tìm một nghề khác ổn định hơn cho mình? http://kakata.vn/co-anh-em-nao-muon-bo-tat-ca-de-di-tim-mot-nghe-khac-on-dinh-hon-cho-minh.t444.html Thanh xuân, tuổi trẻ trôi qua cũng nhanh lắm, thoáng cái nhận ra mình không còn trẻ nữa rồi mà vẫn chưa vợ con, sự nghiệp cũng chưa đến đâu ra đâu nghĩ lại mà thấy buồn. Nhiều lúc nghĩ lại thấy nể phục những ai là nhà đầu tư bởi họ dám đánh đổi nhiều thứ như vậy để đổi lấy một điều không hề chắc chắn gì vào tương lai...
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play