Có lẽ ko còn nghi ngờ gì nữa. Các tin xấu đều đã được xác thực. Thứ 6, thị trường sẽ chìm trong bể máu!
Dự giảm
avatar
bể tiền chứ máu me gì ở đây, chỉnh nhẹ 2 phiên, giờ đi tiếp thui....^∆^

avatar
@Peter1983 “đi” xuống hay “đi” lên?

avatar
@TadashopVN đi lên chứ xuống gì

avatar
bắt con giám đốc heoquay thôi mà. việt nam qen rồi, nhà đầu tư bây giờ một nữa là dựa vào báo cáo tài chính, một nữa có sóng thì lướt chơi cho vui

avatar
@thaotien Để xem anh Tung Của ảnh làm gì. Nhưng anh Trăm lại đi bắt con heo quay của anh Tung Của thì anh Tung Của phải làm toáng lên đòi lại chứ. Cả núi tiền ảnh đập vào nuôi heo mà!

avatar
chìm đâu tìm mình tàu nhỏ! né sóng lớn mà đi

avatar
avatar
avatar
Đang mong như thế đấy , liệu có hay không ?

avatar
khi mọi người đều nghĩ là tăng thì nó lại làm quả bulltrap.

1
avatar
@ManhNT_C7 Bulltrap diễn ra chậm hơn mình nghĩ. Và đó là thứ đáng sợ nhất. Tới lúc nó oạp cho 1 phát thì mọi người mới biết là bị bulltrap.

hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play