Cung giá thấp cạn dần nhưng tiền không vào, dòng tiền ngắn hạn tự "quay tay" với nhau để chờ thêm các tín hiệu vĩ mô trong nước và quốc tế. Nhưng sớm muộn gì TT cũng sẽ tăng trở lại vì giá đã về vùng bình quân thấp nhất từ đầu năm, bán nữa là lỗ...
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play