Đang đỏ múc đi cho kip $LDG va $DXG... Thơm.
Dự tăng
avatar
@tungteen LDG có tin gì hay ko bán. Nghe nói bán dự án Phú Quốc quài mà ko biết có bán được ko.

1
avatar
@haidang8877 từ đây đến cuôi năm là ngon đo chưa tính dự an PQ

avatar
đúng nó đag lên

1
avatar
thanh khoản èo ụt thế này là sao chủ tút

1
avatar
múc ngay và luôn :)

1
avatar
@realestate92 kêu múc 2 ngay rôi... có tiền hôm nay múc luôn.

avatar
@tungteen có khả năng giảm nữa ko bạn, về 24 test lại ko

1
avatar
@realestate92 bản chất 2 con nay ôn định nhưng dù mạnh đến mây mà gặp TT như hôm nay cũng thua.

hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play