Gia tăng tỷ trọng $MBB Vẫn nắm tiền mặt cao trong Danh Mục. Chờ con sóng lớn hơn. (Quản trị rủi ro).
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play