Hôm nay mình đã vô 80% tk nhưng sao mình lại có cảm giác cực kỳ bất an. Có lẽ trade war sẽ leo thang rất mạnh. Ngày mai Nasdaq và DJI sẽ sụt mạnh.
Dự giảm
avatar
yên tâm. lên nhé bác. tối cứ việc lo cổ vũ vn và đừng đi bão là đc :)

2
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play