Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA
CSC--
----%
93Lượt tút
70Quan tâm
Quan tâm
Biểu đồ
93Lượt tút
70Quan tâm
Chốt $CSC
Chủ tút đã bán mã này ngày 11/12/2018 lúc 13:30
Chốt $CSC
Chủ tút đã bán mã này ngày 11/12/2018 lúc 13:30
Chốt $CSC
Chủ tút đã bán mã này ngày 11/12/2018 lúc 13:29
Sell
Chủ tút đã bán mã này ngày 10/12/2018 lúc 13:37
bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 7/12/2018 lúc 9:22
1
Chủ tút đã bán mã này ngày 7/12/2018 lúc 7:54
Sử dụng bộ lọc Tăng trưởng. 3 phiên tăng trần, pe 1,3
B
avatar
có 100% nha bạn, đăng tút nhớ xem lại trước khi đăng tránh cung cấp cho pà kon thông tin sai

hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play