Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA
CSC--
----%
97Lượt tút
72Quan tâm
Quan tâm
Biểu đồ
97Lượt tút
72Quan tâm
bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/2/2019 lúc 13:07
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/1/2019 lúc 10:17
M
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 26/12/2018 lúc 14:45
Chốt $CSC
Chủ tút đã bán mã này ngày 11/12/2018 lúc 13:30
Chốt $CSC
Chủ tút đã bán mã này ngày 11/12/2018 lúc 13:30
Chốt $CSC
Chủ tút đã bán mã này ngày 11/12/2018 lúc 13:29
Sell
Chủ tút đã bán mã này ngày 10/12/2018 lúc 13:37
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play