Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
HPG--
----%
5179Lượt tút
6489Quan tâm
Quan tâm
Biểu đồ
5179Lượt tút
6489Quan tâm
📌 CHUYÊN MỤC: MỖI NGÀY 1 CỔ PHIẾU📌 ✳ Tên công ty: Thép Nam Kim Mã: $NKG (HOSE) Ngày định giá: 6/12/2018 $HSC PCD định giá 6 tháng: 7.6 $HSC PCD định giá 1 năm: 8.2...Xem thêm
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/12/2018 lúc 13:51
b
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/12/2018 lúc 13:46
b
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/12/2018 lúc 13:45
b
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/12/2018 lúc 13:45
b
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/12/2018 lúc 13:44
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/12/2018 lúc 13:29
Xả hàng còn kịp $ITA $PVS $VIC $DIG $DXG $HPG $HSG
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/12/2018 lúc 13:010
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play