Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
TTH--
----%
94Lượt tút
76Quan tâm
Quan tâm
Biểu đồ
94Lượt tút
76Quan tâm
a
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/12/2018 lúc 9:36
GẶP THỜI THẾ, THẾ THỜI PHẢI THẾ! SMteam cho rằng cơ hội thị trường vẫn luôn tồn tại với các cổ phiếu được hưởng lợi từ chính sách. Tiêu biểu là các ngành: DỆT MAY - THỦY SẢN - BĐS KCN - CẢNG BIỂN và các ngành thiết yếu ĐIỆN - NƯỚC - THAN - PH N BÓN .... Hiện tại, sau khoảng 1 tháng điều chỉnh và tích lũy, các ngành hưởng lợi từ chính sách tiêu biểu như THỦY SẢN - DỆT MAY ... đã có tín hiệu dòng tiền quay trở lại ... để đón chờ CPTPP...Xem thêm
avatar
TNG - TCM... nay hot quá top

GẶP THỜI THẾ, THẾ THỜI PHẢI THẾ! SMteam cho rằng cơ hội thị trường vẫn luôn tồn tại với các cổ phiếu được hưởng lợi từ chính sách. Tiêu biểu là các ngành: DỆT MAY - THỦY SẢN - BĐS KCN - CẢNG BIỂN và các ngành thiết yếu ĐIỆN - NƯỚC - THAN - PH N BÓN .... Hiện tại, sau khoảng 1 tháng điều chỉnh và tích lũy, các ngành hưởng lợi từ chính sách tiêu biểu như THỦY SẢN - DỆT MAY ... đã có tín hiệu dòng tiền quay trở lại ... để đón chờ CPTPP...Xem thêm
@SMteam GẶP THỜI THẾ, THẾ THỜI PHẢI THẾ! - SMteam cho rằng cơ hội thị trường vẫn luôn tồn tại với các cổ phiếu được hưởng lợi từ chính sách. Tiêu biểu là các ngành: DỆT MAY - THỦY SẢN - BĐS KCN - CẢNG BIỂN và các ngành thiết yếu ĐIỆN - NƯỚC - THAN - PH N BÓN .... - Hiện tại, sau khoảng 1 tháng điều chỉnh và tích lũy, các ngành hưởng lợi từ chính sách tiêu biểu như THỦY SẢN - DỆT MAY ... đã có tín hiệu dòng tiền quay trở lại ... để...Xem thêm
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play