Những bí mật chưa tiết lộ về Fibonacci - Bài 4: Sử dụng 3 tỷ lệ cơ bản linh hoạt theo thị trường Trong bài trước tôi đã chia sẻ cách tìm đỉnh – đáy đúng để vẽ Fibonacci một cách chính xác và nhanh chóng. Trong bài này tôi sẽ chia sẻ thêm cách sử dụng các tỷ lệ Fibonacci cơ bản một cách linh hoạt tùy theo diễn biến thị trường. Yếu quyết của phương pháp này vẫn không ra ngoài cái tâm pháp của Fibonacci, đó là trong một con sóng thì các đoạn sóng con của nó tỷ lệ với con sóng “mẹ” và các đoạn sóng “con” khác theo các tỷ lệ Fibonacci. Vì thế các bạn xem đây là biến chiêu thôi nhé. 3 tỷ lệ Fibonacci retracement cơ bản, thông dụng và có độ chính xác cao là 0.382 – 0.5 và 0.618. Để áp dụng phương pháp này thì các bạn vào trong cái bảng set up thông số của cái tool Fibonacci, bỏ hết các tỷ lệ khác đi, chỉ giữ lại 3 cái tỷ lệ cơ bản 0.382 – 0.5 – 0.618 thôi (xem phần tôi đóng khung màu đỏ trong hình). Tất nhiên là vẫn cần mức 0% và 100% để làm điểm mốc đánh dấu đỉnh – đáy. Bài dài quá không chia sẻ hết được. Xem thêm tại http://kakata.vn/nhung-bi-mat-chua-tiet-lo-ve-fibonacci-bai-4-su-dung-3-ty-le-co-ban-linh-hoat-theo-thi-truong.t271.html
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play