Những bí mật chưa tiết lộ về Fibonacci - Bài 5: Dự báo đỉnh – đáy bằng Fibonacci Xem chi tiết: http://kakata.vn/nhung-bi-mat-chua-tiet-lo-ve-fibonacci-bai-5-du-bao-dinh-day-bang-fibonacci.t294.html Trong các bài trước tôi đã chia sẻ với các bạn cách tìm đỉnh – đáy đúng để vẽ Fibonacci một cách chính xác và nhanh chóng, cũng như cách sử dụng các tỷ lệ Fibonacci cơ bản một cách linh hoạt tùy theo diễn biến thị trường. Trong bài này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách dự báo đỉnh – đáy bằng công cụ Fibonacci thuần túy. Để làm được việc này một cách tương đối chính xác thì chúng ta không thể chỉ thực hiện 1 lần mà phải liên tục điều chỉnh theo các diễn biến mới nhất của thị trường. Tôi sẽ thực hiện cho 1 con sóng tăng, các bạn sẽ làm tương tự nhưng ngược lại cho 1 con sóng giảm nhé.
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play