$NT2 Sự cố đường ống dẫn khí ảnh hưởng đến lợi nhuận 2018 * Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA nhưng điều chỉnh giảm giá mục tiêu dành cho CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) 16,9% vì phần bù rủi ro thị trường tăng cũng như điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận 2018. * LNST sản xuất điện 6 tháng đầu năm 2018 kém, giảm 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái do (1) sản lượng bán ra chỉ phục hồi 17,2% do thiếu khí và (2) giá khí tăng 20,6%. * Chúng tôi điều chỉnh giảm 16,4% dự báo LNST sản xuất điện 2018 xuống 828 tỷ đồng, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do giả định sản lượng điện thương phẩm thấp hơn so với dự kiến trước đó và giả định giá khí cao hơn. * Chúng tôi dự báo LNST sản xuất điện 2018-2021 sẽ đạt tăng trưởng kép hàng năm 6,9% khi tình hình thiếu hụt điện dự kiến ngày càng trầm trọng. * Yếu tố hỗ trợ: El Nino có khả năng trở lại. * Rủi ro: Giá dầu tăng, không đủ khí nếu các mỏ khí mới đi vào hoạt động chậm hơn tiến độ, đường ống dẫn khí gặp sự cố trong thời gian dài. Thiếu hụt khí trong quý 2 là do vấn đề về nén khí, không phải vấn đề về nguồn khí. Do phải dừng hoạt động vì vấn đề kỹ thuật của hệ thống nén khí, sản lượng khí của mỏ khí lớn nhất Việt Nam (Lan Tây/Lan Đỏ, bể Nam Côn Sơn, chiếm khoảng 30% sản lượng khí của Việt Nam) đã giảm khoảng 10% còn 18 triệu m3/ngày từ ngày 27/03 đến ngày 04/06, và nguyên liệu đầu vào của NT2 cũng bị ảnh hưởng tương ứng. Nguồn cung khí dự kiến sẽ gia tăng. Trong vòng 3 năm tới, nguồn cung khí từ khu vực Đông Nam dự kiến sẽ gia tăng thêm 4%-6% khi sản lượng giảm từ các mỏ khí cũ (Lan Tây/Lan Đỏ) là không đáng kể trong khi khí từ các mỏ khí mới (Phong Lan Dại, Sao Vàng Đại Nguyệt, Sư Tử Trắng,…) có thể bù đắp cho mức sụt giảm này. Mỏ khi Phong Lan Dại, với công suất 0,7-1,0 tỷ m3/năm, sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2018. Chúng tôi kỳ vọng LNST thường xuyên năm 2019 sẽ phục hồi 11,1% từ mức cơ sở thấp năm 2018. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đặt kế hoạch lương điện tiêu thụ sẽ tăng 10% so với mức tăng trưởng công suất ước tính 5,7%, dẫn đến tình trạng thiếu hụt điện ngày càng trầm trọng và là triển vọng hứa hẹn cho các nhà máy nhiệt điện. Do đó, chúng tôi kỳ vọng sản lượng điện bán của NT2 sẽ tăng thêm 4,7% YoY. Ngoài ra, chúng tôi giả định giá khí đi ngang trong năm tới với giả định giá dầu 67 USD/thùng, giảm từ mức 70 USD/thùng trong năm nay. Con gà đẻ trứng vàng với mức cố tức tiền mặt ấn tượng trong năm 2018. NT2 đã thanh toán cổ tức từ LN chưa phân phối 2.792 đồng/CP (lợi suất 10,6%) ngày 13/07/2018, đồng thời công ty cũng công bố sẽ thanh toán cổ tức tạm ứng 1.500 đồng/CP (lợi suất 5,7%) trong năm nay. Với mức cổ tức tiền mặt đặc biệt từ LN chưa phân phối, chúng tôi điều chỉnh giảm giả định cổ tức tiền mặt từ 3.000 đồng/CP (lợi suất 11,4%) còn 2.500 đồng/CP (lợi suất cổ tức 9,5%) trong giai đoạn 2018-2020. Cổ tức thanh toán có thể tăng lên 3.500 đồng/CP (lợi suất cổ tức 13,3%) sau năm 2020 khi công ty không còn các khoản nợ vay.
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play