$phaisinh và VN30: VN30 đóng cửa ngày giảm nhẹ với cây nến rút chân thứ hai, khối lượng giao dịch giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức khá so với bình quân 20 phiên. Điều này chứng tỏ lực cầu vẫn đang giữ mức khá tốt. Hiện tại VN30 đang đối mặt với vùng kháng cự mạnh 930-935 và đường trend line nên có thể cần thời gian tích luỹ thêm. Các chỉ báo ngắn hạn cho thấy có thể sẽ có phục hồi vào sáng mai nhưng mức độ phục hồi thế nào cần quan sát diễn biến thực tế. VNIndex cũng tương tự VN30, vẫn đang tích luỹ bên dưới vùng kháng cự 960-955 và đường trend line. VN30F1M đóng cửa ngày với cây nến rút chân lên trên vùng 905-907. Vùng này sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ trong ngày mai. Chiến lược giao dịch VN30F1M: các nhịp chỉnh về vùng 907-905 nếu có nhưng không xuyên qua 905 sẽ là cơ hội mở vị thế Long với stoploss 904 và target 912-915..
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play