✔ Phân tích báo cáo tài chính MSH bằng phương pháp FFA – Trần Phú. Vốn điều lệ: 476 tỷ. Tiền mặt: 570 tỷ. Nợ: 733 tỷ bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn của ngân hàng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 365 tỷ. Mức giá tại ngày 30.11.2018 là 54.900 đ. - Doanh thu quý 3/2018 tăng tầm 25% so với năm cùng kỳ năm 2017 nhưng lợi nhuận sau thuế tăng gần 170% so với cùng kỳ và với 9 tháng đầu năm thì doanh thu tăng 21% do công ty đang tăng mảng FOB với biên độ lợi nhuận gộp cao hơn và tỷ trọng mảng này đang chiếm 70% trong cơ cấu doanh thu và mang lại lợi nhuận chính cho công ty, cũng như giúp lợi nhuận và doanh thu MSH tăng, giúp cho lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng gần 100% so với cùng kỳ. - Hiện tại khoản phải thu chính của MSH tăng là từ khoản phải thu của đối tác nước ngoài, nên phần nào đảm bảo cho tính chất thu hồi khoản này được đảm bảo tốt hơn. - Trong tháng 12 năm 2018 công ty đang có kế hoạch trả cổ tức 40% trong năm 2018. - EPS năm 2018 của MSH tầm 7.500-8.000đ, cùng với tiềm năng cùng ký kết với các đối tác ngoại, cộng với các hiệp định thương mại CPTPP và EVFTA thì sẽ giúp cho MSH còn tiếp tục duy trì lợi nhuận tăng trưởng ổn định trong thời gian tới. Giá của MSN sẽ có thể giao động từ 64.000-80.000 trong thời gian tới. ⛔️ Khuyến nghị: với thị giá hiện tại là 54.900đ và mới niêm yết, NĐT chờ MSH giao dịch ổn định và nếu có về vùng giá dưới 45.000đ có thể xem xét đầu tư.
Dự tăng
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play