Phương pháp chọn siêu cổ phiếu của Warren Buffett trong thương vụ mua H&R Block Nguồn: http://kakata.vn/phuong-phap-chon-sieu-co-phieu-cua-warren-buffett-trong-thuong-vu-mua-h-r-block.t301.html Trong phần 3 này, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ phương pháp của Mr. Warren Buffett trong thương vụ mua H&R Block, hy vọng anh em có thể học hỏi được phần nào trí tuệ của huyền thoại đầu tư này. Phương pháp Warren Buffett dùng để chọn lựa một doanh nghiệp như H&R Block Nếu ông lựa chọn La-Z-Boy trong bài trước với 10 yếu tố thì với thương vụ này ông cũng sử dụng 10 yếu tố đó.
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play