[Pro Scanning Update] Ngày 6/12/2018, Live Stream Hệ thống Pro Scanning đánh phái sinh public. NĐT có thể kéo thời gian trên Youtube xem khung giờ các vòng: https://www.youtube.com/watch?v=cY_ZjRW-6cM&feature=youtu.be V1: Long 912., Close 913.9, +1.9 V2: Short 913.5, Close 913.9, -0.4 V3: Long 913.5, Close 913.9, +0.4 V4: Short 913.9, Close 911, +2.9 V5: Short 911.9, 910.9, Close 911, +0.8 V6: Long 911.7, 910.6, Close 911.3, +0.3 V7: Short 911, Close 909.1, +1.9 Website: http://FinVn.com/ps $phaisinh $vn30f1m $vn30f1812
avatar
V8: Short 906.5, Close 902.x-903, +3.7 điểm

hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play