Quy tắc 10.000 giờ và những bí mật đầu tư không phải ai cũng biết http://kakata.vn/quy-tac-10-000-gio-va-nhung-bi-mat-dau-tu-khong-phai-ai-cung-biet.t709.html Khi bắt đầu một công việc nào đó, ai trong chúng ta cũng mong muốn đạt được thành công cho riêng mình. Không dễ dàng gì để làm được điều này, cần có sự nỗ lực, chăm chỉ, thông minh và cả sự may mắn để có thể chạm tay vào đỉnh vinh quang. Vậy, có ai đã từng đặt ra câu hỏi muốn trở thành nhà đầu tư thành công cần bao nhiêu thời gian chưa?
avatar
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play