$REE mới đầu năm mà Sài Gòn nóng thế này thì chẳng mấy chốc REE len 50k.
avatar
vậy thì thêm luôn các mã có kinh doanh điện máy đi bác :V :v :v

hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play