$ROS nay sàn k cả nhà?
Dự giảm
avatar
avatar
avatar
Yên tâm. Giảm sâu thôi nhưng chưa sàn đc ngay đâu nhé

avatar
@Theanh2409-PT thế lại kéo lên bác, nay thanh khoản thấp

avatar
@Meoden nên giữ hay cắt bác?

avatar
1
avatar
@haidautu muốn an toàn thì nên cắt còn thích mạo hiểm thì nên giữ

avatar
@NHANBDT @haidautu @Meoden Vấn đề chỉ đơn giản là k được phép SÀN, dễ hiểu lắm đúng k nào :))

avatar
@NHANBDT nói chung ai còn nhiều thì nên bán dần đi là vừa. Còn ít thì để đu dây theo anh Quắt lấy cảm giác mạnh cũng đc

avatar
@Meoden noi chung chung ai phán cũng được bác

avatar
@Theanh2409-PT e nghĩ ROS giờ chả quan trọng nữa, vì còn VRE chưa thèm kéo lên

1
avatar
Trước mắt khả năng cao là ROS loanh quanh vùng tiệm cận 200 nhưng chỉ vài ngày thôi sau đó khả năng giảm xuống ngưỡng 160.170

avatar
@Meoden @haidautu @NHANBDT Về $ROS thì tôi đã nói nhiều rồi, k muốn bàn nhiều. Cứ có điểm mua thì tôi lại mua

avatar
@NHANBDT nếu ko phán chung chung thì giờ thành Jac Ma hết cả rồi. Làm gì còn time ngồi bàn ở đây. Chỉ là phân tích suy đoán thôi làm sao ai đoán đúng đc. Nhưng theo ta kiến của mình nó sẽ giảm về mức 160.170 rồi lại tăng từ từ

1
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play