Sự khác nhau giữa A/D - OBV và chiến lược kết hợp hai chỉ báo volume này Nguồn: http://kakata.vn/su-khac-nhau-giua-a-d-obv-va-chien-luoc-ket-hop-hai-chi-bao-volume-nay.t389.html OBV và A/D đều là hai công cụ PHÂN TÍCH THANH KHOẢN, tuy nhiên công thức tính toán khác nhau, ngụ ý tác giả cũng khác nhau do đó sẽ có những lúc chúng không đi cùng hướng với nhau, vì vậy lúc đó chúng ta phải giải quyết thế nào ? Bài viết hôm nay sẽ dành thời gian để nói về sự khác biệt đó cũng như cách phối hợp OBV và A/D sao cho tối ưu.
avatar
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play