Sự thúc đẩy về diễn biến dòng tiền đang kích thích tâm lý nhà đầu tư. Biểu hiện của diễn biến tâm lý này là việc tạo GAP (khoảng trống giá) ngay đầu phiên, đó là sự kích ứng trong tâm lý, thôi thúc tạo sự nôn nóng của dòng tiền chờ đợi bên ngoài. Thị trường vẫn sẽ tiếp tục hồi phục trong thời gian từ nay đến hết năm. Nhưng sẽ không mạnh mẽ và điên cuồng như hồi cuối năm 2017, về diễn biến của sự đi lên này, Big Money xin hứa sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư, tạo cảnh báo những nhịp điều chỉnh ngắn hạn và định thời điểm mua vào. Và Big Money sẽ cập nhật cơ hội cơ đầu tư Trading trong thời điểm hiện nay trong ROOM Zalo. Anh chị có thể click vào link để tham gia cùng gần 400 nhà đầu tư khác. => Cập nhật cơ hội đầu tư ngay trong phiên. Tham gia ngay: https://zalo.me/g/jbpdpo066 --- http://bigmoneyvietnam.com/nhan-dinh-thi-truong-phien-giao-dich-ngay-30-11-2018/
Dự tăng
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play