Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 15/11/2018 lúc 17:01
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play