Team FinVN nay sẽ Live Stream Pro Scanning Phái sinh cho Nhà đầu tư tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=cY_ZjRW-6cM&feature=youtu.be NĐT có thể kéo thời gian trên Youtube để tham khảo các khung giờ vào lệnh các Vòng. Website: http://FinVn.com/ps Hot Line: 0943839363 $PHAISINH $VN30F1M $VN30F1812
avatar
cột bên trái có luôn các vòng, giá long, short, close, vòng nào k kịp vào lệnh thì bỏ qua chờ vòng mới.

avatar
V7: Short 911.,

hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play