Tran Huu Tam@Caslos_Tam
Tham gia từ ngày 17/10/2018
hôm qua DJ giảm, châu Á cấm đầu và VNINX không ngoại lệ vậy theo các bác hôm nay DJ, S&P 500 tăng liệu ngày mai VNINX có giảm tiếp không? mình tin là không gì là không thể ở VN khi thị trường được thao túng bởi quá nhiều vào Tây.
FLC
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/11/2018 lúc 9:07
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play