Tran Huu Tam@Caslos_Tam
Tham gia từ ngày 17/10/2018
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 20/12/2018 lúc 17:00
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 20/12/2018 lúc 17:00
NLG
c4g
avatar
Bác múc mạnh tay thế :)

TPB
MBB
VIB
POW
VRE
Chủ tút đã bán mã này ngày 11/12/2018 lúc 10:02
MBB
Chủ tút đã bán mã này ngày 11/12/2018 lúc 10:02
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play