Ceo Stock@Ceo_HAGL
Tham gia từ ngày 05/11/2018
Bán mã T+3 đầu năm mới. Inbox để biết thêm $Vic $VNINDEX $Stb $Hag $mbb $vcb $plx $flc
Xem các bình luận trước
avatar
Đủ người rồi nha

Hang Seng rớt dữ vậy !
Chúc mừng năm mới :v $VNINDEX
Mỗi tuần giúp đở 1 người . Ai cần tư vấn gì inb nhé !
Xem các bình luận trước
avatar
Nghe đồn $QCG là mẹ Cường bị bắt
Chúc mừng tôi đã mua hôm qua =)))) $VNINDEX $Vic $Stb
Xem các bình luận trước
avatar
@stock90 noi that toi rat get cai thứ nhu vay tao lao ma hay ra vẻ

M
Xem các bình luận trước
avatar
Thông báo Chiều nay $VNINDEX sẽ bay 50 điểm . Mng chấm lại xem mình nói đúng không nhé ! $Mbb $Stb $Flc $Vjc $Hag $Ssi $vcb $plx
Xem các bình luận trước
avatar
Nói chung tui thấy ông phán đúng. Mà mai mốt phán có tâm tí làm gì sập 50p. Có mà sàn từ blue đén penny à

Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa tiếp tục $VNINDEX $Vcb $Mbb $Stb $plx $flc
Dự tăng
avatar
Máy bay sắp hạ cánh. Quý khách vui lòng thắt dây an toàn $Vjc $Stb $Vic $mbb $ctg $flc $ssi
Dự giảm
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play