Tạ Thị Chứng@DNT-followme
Tham gia từ ngày 12/10/2018
Chủ tút đã bán mã này ngày 3/1/2019 lúc 11:50
up
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 20/12/2018 lúc 17:00
te
Chủ tút đã bán mã này ngày 17/12/2018 lúc 9:54
te
Chủ tút đã mua mã này ngày 14/12/2018 lúc 14:44
te
Chủ tút đã mua mã này ngày 10/12/2018 lúc 14:13
te
Chủ tút đã bán mã này ngày 10/12/2018 lúc 13:39
te
Chủ tút đã bán mã này ngày 10/12/2018 lúc 13:05
Chủ tút đã mua mã này ngày 7/12/2018 lúc 14:19
te
Chủ tút đã bán mã này ngày 7/12/2018 lúc 14:01
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play