Thanh Tùng@Faith75
Tham gia từ ngày 05/04/2018
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 20/12/2018 lúc 17:00
Xuống
Chủ tút đã bán mã này ngày 6/12/2018 lúc 23:28
Q
avatar
Chưa chốt ah a

Q
Q
Q
avatar
Tình hình sao a cắt chưa a

Q
avatar
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 15/11/2018 lúc 17:01
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 15/11/2018 lúc 17:01
A
Xem các bình luận trước
avatar
thê ban có choi ck thực ko? chac là có chứ nhỉ

Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play