Hung Hoang@IntelInvestor
Tham gia từ ngày 06/10/2018
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 15/11/2018 lúc 17:01
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 15/11/2018 lúc 17:01
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 15/11/2018 lúc 17:01
$tpb $vib $vrc $fcn
$stb $dhc $vnindex $vn30 $phaisinh
X
Chủ tút đã bán mã này ngày 2/11/2018 lúc 14:25
X
Chủ tút đã bán mã này ngày 2/11/2018 lúc 14:06
X
Chủ tút đã bán mã này ngày 2/11/2018 lúc 13:48
X
Chủ tút đã bán mã này ngày 2/11/2018 lúc 13:31
X
Chủ tút đã bán mã này ngày 2/11/2018 lúc 13:31
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play