Lợi Nguyễn@Loi_future
Tham gia từ ngày 24/10/2017
Ai đang giữ $BID Chiều tím cái cho vui nhỉ 🤪🤩👉
$BID ơn giời, mở cửa moii thứ vẫn tốt. Ko có gì pải xoắn
$BID $STB $VRE Mai lên để mừng bác Trọng thêm chức mới 🤣😂
Mua thêm, theo tây
Mua Stb
Mua $BID
$GTN Tây bán nhieu mà ko biết bác nào mút hết vậy
Mua
$GTN chuyện gì xảy ra vậy
Xem các bình luận trước
avatar
@Loi_future mình cũng thích thía ha ha

3 giờ vừa nghe tiếng oán than Một ngày giao dịch hoảng loạn tan Bỏ nhà chứng sỉ lơ xơ chạy Mất tổ đàn chim (CL)dáo dác bay Chứng khoán: của tiền tan bọt nước Lau sàn các mã nhuộm màu xanh( lơ )...Xem thêm
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play