Hồ Duy@Luotsongsieuhang
Tham gia từ ngày 28/11/2018
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 17/1/2019 lúc 17:00
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 17/1/2019 lúc 17:00
Full margin đi các bác
avatar
Bắt đáy. Múc
QNS, BFC, VRE toàn hàng ngon cho ngày mai nhé. Múc tốt
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play