Hồ Duy@Luotsongsieuhang
Tham gia từ ngày 28/11/2018
Chủ tút đã bán mã này ngày 13/3/2019 lúc 19:07
Chủ tút đã bán mã này ngày 13/3/2019 lúc 19:07
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 17/1/2019 lúc 17:00
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 17/1/2019 lúc 17:00
Full margin đi các bác
avatar
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play