Huynote4 Tran Tuan@Martino_Huy
Tham gia từ ngày 17/11/2017
Quan điểm đầu tư
An nhiên tự tại đời thong dong...
Xem thêm về @Martino_Huy...
10tr cp quy
stop
Chủ tút đã mua mã này ngày 24/5/2019 lúc 14:33
sell
Chủ tút đã bán mã này ngày 24/5/2019 lúc 11:02
sell
Chủ tút đã bán mã này ngày 24/5/2019 lúc 11:01
sell
Chủ tút đã bán mã này ngày 24/5/2019 lúc 11:01
sell
Chủ tút đã bán mã này ngày 24/5/2019 lúc 11:01
Thui
Chủ tút đã bán mã này ngày 24/5/2019 lúc 11:00
stop
Chủ tút đã mua mã này ngày 23/5/2019 lúc 14:06
TT nói chung ổn. CP đa phần tăng tốt. $CTG,$mbb,$FPT, $VCB, $PVS,$PVD Note: $NLG tuần sau bắt đầu mua 10tr cp, giá target đuoc cty duyệt là 34K. Có hiện tượng đè giá vài hôm nay, anh em chú ý
Dự tăng
avatar
$NLG ngưỡng hỗ trợ 30.8 mục tiêu ngắn hạn 34. Hôm nay đã vào trend tăng. Anh chị em chú ý

:)
Chủ tút đã bán mã này ngày 21/5/2019 lúc 10:03
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play