Huynote4 Tran Tuan@Martino_Huy
Tham gia từ ngày 17/11/2017
Quan điểm đầu tư
An nhiên tự tại đời thong dong...
Xem thêm về @Martino_Huy...
Nội dung xem được tại ứng dụng Stockbook trên điện thoại.
Tải app ngay tại iOS Android để trải nghiệm các tính năng xịn hơn.
Nội dung xem được tại ứng dụng Stockbook trên điện thoại.
Tải app ngay tại iOS Android để trải nghiệm các tính năng xịn hơn.
Thua... TT này thua rồi. - TT tăng thấy các các phần mềm đua nhau chưng hàng, khuyến nghị đúng, lãi vài chục % - TT giảm, chắc các bác lo chỉnh sửa phần mềm, kg thấy ai show hàng nữa —-> Hết dzui oy: TT này:...Xem thêm
Dự giảm
Mình $VNM kéo cả TT. Pàcon cẩn thận đừng nhìn chỉ số mà đánh nhá. Coi chừng bị đổ vỏ ốc
Dự giảm
Nội dung xem được tại ứng dụng Stockbook trên điện thoại.
Tải app ngay tại iOS Android để trải nghiệm các tính năng xịn hơn.
abc
Chủ tút đã bán mã này ngày 12/12/2018 lúc 9:22
Tạm thời ngưng mở vị thế mua bán mới. Thế giới biến động không lường được. —> Rủi ro cao hơn lợi nhuận. Canh gom cp giá thấp $CTG : 23 $DXG: 25 $QNS: 35
Dự giảm
Nội dung xem được tại ứng dụng Stockbook trên điện thoại.
Tải app ngay tại iOS Android để trải nghiệm các tính năng xịn hơn.
Nội dung xem được tại ứng dụng Stockbook trên điện thoại.
Tải app ngay tại iOS Android để trải nghiệm các tính năng xịn hơn.
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play