Duy Bi@Nguyenkimduy
Tham gia từ ngày 21/11/2018
Mua
Mua
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/12/2018 lúc 10:08
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/12/2018 lúc 10:08
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 12/12/2018 lúc 14:41
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 12/12/2018 lúc 14:17
Mua
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 11/12/2018 lúc 9:17
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 11/12/2018 lúc 9:16
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 6/12/2018 lúc 14:06
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play