Tan le minh@Stockboy9935
Tham gia từ ngày 08/03/2018
Múc
Múc
ok
Chủ tút đã bán mã này ngày 28/1/2019 lúc 21:21
ok
Chủ tút đã bán mã này ngày 28/1/2019 lúc 21:21
ok
Chủ tút đã bán mã này ngày 28/1/2019 lúc 21:20
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 6/12/2018 lúc 9:50
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 6/12/2018 lúc 9:50
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 6/12/2018 lúc 9:49
Ok chia tay
Chủ tút đã bán mã này ngày 29/11/2018 lúc 9:010
Em không hiểu lắm về CK, mong cao nhân chỉ điểm thêm. Khi nào cần bán ạ?
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play