Thăng Vinh@ThangVinh
Tham gia từ ngày 06/10/2018
mua
mua
.
Chủ tút đã bán mã này ngày 12/12/2018 lúc 17:46
bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 12/12/2018 lúc 7:59
.
Chủ tút đã bán mã này ngày 29/11/2018 lúc 10:35
bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 20/11/2018 lúc 6:51
.
Chủ tút đã bán mã này ngày 29/11/2018 lúc 10:34
bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 7/11/2018 lúc 11:00
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 8/11/2018 lúc 9:21
bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 7/11/2018 lúc 11:00
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play