Thịnh Nguyễn@Thinhbaby
Tham gia từ ngày 06/10/2018
Quan điểm đầu tư
Cho đi để nhận lại nhiều hơn Tích luỹ để dài lâu
M
B
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/2/2019 lúc 13:44
B
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/2/2019 lúc 13:44
B
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/2/2019 lúc 13:44
B
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/2/2019 lúc 13:44
B
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/2/2019 lúc 13:43
Hãy bỏ qua những cơn gió lạnh mùa đông Hãy nhìn về hoa đang hé nở ở mùa xuân. — Chúc các bạn chống chọi qua mùa đông — Hái lộc mùa xuân nhé.
Dự tăng
Mua
Ai cũng từng.
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play