Trang Ht@TrangHoang
Tham gia từ ngày 20/08/2017
[Pro Scanning Update] Trading Live hàng ngày cùng FinVN 🏆 Chứng khoán Phái Sinh ngày 14/02/2019, lợi nhuận +9 điểm Vòng 1: Long 894.5, Close 895.8, +1.3 Vòng 2: Short 894.5, Close 892x,+2.5 Vòng 3: Long 890.8, Close 895, +4.2 Vòng 4: Short 895, Close 894, +1...Xem thêm
[$PRO Scanning Update] Trading Live hàng ngày cùng FinVN 🏆 Chứng khoán Phái Sinh ngày 13/02/2019, lợi nhuận +11 điểm Vòng 1: Long 887x, Close 889x, +2 Vòng 2: Short 889.x, Close 888,+1 Vòng 3: Long 888.5, Close 889.5, +1 Vòng 4: Short 887.6, Close 888.5, -0.9...Xem thêm
[Pro Scanning Update] Trading Live hàng ngày cùng FinVN 🏆 Chứng khoán Phái Sinh ngày 12/02/2019, lợi nhuận +10--->+12.2 điểm Vòng 1: Close lệnh Long 11/2/19 tại 881.2, +3.2 Vòng 2: Long 882, hiện tại 887-889,+5-->+7 Vòng 3: Long 883-883.5, Close 885.3, +1.8-->+2.3...Xem thêm
[Pro Scanning Update] Trading Live hàng ngày cùng FinVN 🏆 Chứng khoán Phái Sinh ngày 30/01/2019, lợi nhuận +6-->+7.5 điểm Vòng 1: Long 871.6, Close 871.5, -0.1 Vòng 2: Short 871.6, Close 868-869.5, +2.1-->+3.6 Vòng 3: Short 871.5, Close 868x, +3.5 Vòng 4: Short 869.4, Close 869.2, +0.2...Xem thêm
[Pro Scanning Update] Trading Live hàng ngày cùng FinVN 🏆 Chứng khoán Phái Sinh ngày 25/01/2019, lợi nhuận +8.6 điểm Vòng 1: Short 866, Close 864x, +1.5 Vòng 2: Long 866x, Close 868.4, +2.3 Vòng 3: Short 865.4, Close 64, +1.4 Vòng 4: Long 864.5, Close 867.9, +3.4...Xem thêm
Xem các bình luận trước
avatar
trading cùng KH

[Pro Scanning Update] Trading Live hàng ngày cùng FinVN 🏆 Chứng khoán Phái Sinh ngày 23/01/2019, lợi nhuận +18--->+19.2điểm Vòng 1 : Long 851.8-852, Close 857x, +5.5-->+6.2 Vòng 2: Long 856, Close 858.5, +2.5 Vòng 3: Long 854x, Close 856x, +1.3 Vòng 4: Long 855.5, Close 857, +1.5...Xem thêm
[Pro Scanning Update] Trading Live hàng ngày cùng FinVN 🏆 Chứng khoán Phái Sinh ngày 23/01/2019, lợi nhuận +11.1--->+11.8 điểm Vòng 1 : Long 851.8-852, Close 857x, +5.5-->+6.2 Vòng 2: Long 856, Close 858.5, +2.5 Vòng 3: Long 854x, Close 856x, +1.3 Vòng 4: Long 855.5, Close 857x, +1.8...Xem thêm
FinVN là Team duy nhất hô múc mạnh Long vùng 82x khi các nơi vẫn điên cuồng Short! [Pro Scanning Update] Trading Live hàng ngày cùng FinVN 🏆 Chứng khoán Phái Sinh ngày 21/01/2019, lợi nhuận +15 điểm Vòng 1 : Long 844.x, Close 848x, +4 Vòng 2: Long 848x, Close 859, +11...Xem thêm
[Pro Scanning Update] Trading Live hàng ngày cùng FinVN 🏆 Tham gia room Vip Phái Sinh và Cơ Sở với những Nhà đầu tư xuất sắc Top thị trường, được cài Telegram bắn lệnh real time tới điện thoại, Quý NĐT vui lòng đăng ký tại: http://Finvn.com/joinvip.html Hot Line: 0916184653 Mở tài khoản và tư vấn: 0943839363 Chứng khoán Phái Sinh ngày 18/01/2019, +10.8 Vòng 1 : Long 842.x, Close 845.x, +3...Xem thêm
[Pro Scanning Update] Trading Live hàng ngày cùng FinVN 🏆 Chứng khoán Phái Sinh ngày 17/01/2019, +9.2--->+12.5 Vòng 1 : Long 859.x, Close 861.x, +2 Vòng 2: Sell 860.5, Close 859.5, +1 Vòng 3: Sell 859.5, Close 853.3 và 850 atc, +6.2--->+9.5 $PHAISINH $VN30F1M $VN30F1901 $VN30F1902
Xem các bình luận trước
avatar
À. A cũng có Tk bên đó nhưng chưa gd.

Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play