Nguyễn Tuấn Việt@Viet010993-hd
Tham gia từ ngày 08/01/2018
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 22/2/2019 lúc 10:39
Lên
Lên
Lên
Bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 16/1/2019 lúc 14:17
Lên
B
Chủ tút đã bán mã này ngày 29/11/2018 lúc 12:32
Chủ tút đã bán mã này ngày 26/11/2018 lúc 13:45
B
Chủ tút đã bán mã này ngày 26/11/2018 lúc 14:18
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play