Việt Traders@VietTraders
Tham gia từ ngày 09/11/2017
Quan điểm đầu tư
Sở hữu hệ thống định lượng dòng tiền kết hợp thêm đội ngũ phân tích cơ bản và kỹ thuật luôn thường trực trực tuyến trong phiên, VietTraders sẽ hỗ trợ NĐT lọc ra...Xem thêm
Quan điểm đầu tư
Sở hữu hệ thống định lượng dòng tiền kết hợp thêm đội ngũ phân tích cơ bản và kỹ thuật luôn thường trực trực tuyến trong phiên, VietTraders sẽ hỗ trợ NĐT lọc ra...Xem thêm
🇻🇳 $PLX - TÍN HIỆU BÁN LẦN 2 PHIÊN SÁNG 21/3, LÃI 13% 🥇Lúc 9h44 phút sáng ngày 11/2, VietTraders đã gửi các Thành viên chính thức kịch bản mua $PLX tại vùng giá 54.3 - 54.8, cắt lỗ khi thủng 50.5 (-7%) , mục tiêu ngắn hạn 62 (+14%). 🥈 Phiên 21/2, $PLX đã tăng vượt vùng mua an toàn. VietTraders đã gửi khuyến nghị NĐT hạn chế mua đuổi, tiếp tục nắm giữ, theo sát kịch bản ban đầu....Xem thêm
🇻🇳 $TDH - TÍN HIỆU CHỐT LÃI DẦN TRONG PHIÊN 18/3 VÀ 19/3, TẠM LÃI 14% 🥇Lúc 9h55 phút sáng ngày 1/3, VietTraders đã gửi các Thành viên chính thức kịch bản mua $TDH tại vùng giá 10.9 - 11, cắt lỗ khi thủng 10.2 (-7%) , mục tiêu ngắn hạn 12.5 (+14%). 🥈 Phiên sáng hôm qua 18/3 và sáng hôm nay, khi $TDH tăng chạm mục tiêu ngắn hạn 12.5 theo kịch bản ngày 1/3, VietTraders đã gửi cảnh báo chốt lời tỉ trọng 80%, tạm lãi 14% sau 12 phiên nắm giữ....Xem thêm
🇻🇳$CTG- TÍN HIỆU CHỐT LỜI DẦN PHIÊN 18/3, TẠM LÃI 24% 🥇 Lúc 9h36 phút sáng ngày 18/1, VietTraders đã gửi các Thành viên chính thức kịch bản mua $CTG tại vùng giá 18.4- 18.6, cắt lỗ khi thủng 17.2 (-7%), mục tiêu ngắn hạn 21 (+14%). 🥈Ngày 22/2, lúc 10h58 phút $CTG giao dịch tại giá 21.2, chạm mục tiêu 21 theo kịch bản ngày 18/1. VietTraders khuyến nghị NĐT chốt lãi 30% vùng giá 21-21.2, tạm lãi 14%. Phần còn lại cập nhật mục tiêu tiếp theo ở vùng 23- 23.4 ( +26%)....Xem thêm
🇻🇳 $TDH - TÍN HIỆU NẮM GIỮ, THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐỂ LÃI CHẠY TRONG PHIÊN 18/3 🥇Lúc 9h55 phút sáng ngày 1/3, VietTraders đã gửi các Thành viên chính thức kịch bản mua $TDH tại vùng giá 10.9 - 11, cắt lỗ khi thủng 10.2 (-7%) , mục tiêu ngắn hạn 12.5 (+14%). 🥈 Phiên sáng hôm nay 18/3 lúc 9h35 phút, khi $TDH tăng lên giá 12, lãi 10% sau T+11, VietTraders đã gửi cảnh báo nhắc nhở các Thành viên chính thức tiếp tục nắm giữ $TDH, thực hiện chiến lược để lãi chạy....Xem thêm
avatar
TDH - Tín hiệu Bán phiên chiều 18/3: TDH (12.45, T+11, +14%) đã tiến sát mục tiêu chốt lời theo kịch bản VietTraders đã gửi ngày 1/3. Thực hiện bán TDH tỉ trọng 30% tại vùng giá 12.4 - 12.45 trong phiên hôm nay, tạm lãi 14%.

🇻🇳 $CII - TÍN HIỆU MUA PHIÊN 27/2, 6/3 VÀ 11/3 🥇Trong phiên 27/2, 6/3 và 11/3, VietTraders đã liên tục cập nhật kịch bản mua $CII tại vùng giá 23.3 - 23.6, cắt lỗ khi thủng 21.7 (-7%) , mục tiêu ngắn hạn 26.7 (+14%) cho Thành viên chính thức. 🥈Trước giờ giao dịch sáng nay ngày 14/3 lúc 8h42 phút, VietTraders đã gửi cảnh báo $CII đã vượt vùng mua an toàn, tạm lãi 5%. VietTraders nhắc nhở các Thành viên chính thức theo kịch bản $CII nên hạn chế mua đuổi khi cổ phiếu đã vượt vùng...Xem thêm
avatar
CII (25.1, T+8, +7%) đang giao dịch tại giá 25.1, đang lãi 7% và nằm ngoài vùng mua theo kịch bản VietTraders đã gửi liên tục trong các phiên 27/2, 6/3 và 11/3. VietTraders khuyến nghị tiếp tục nắm giữ CII, thực hiện chiến lược để lãi chạy.

$SSI - TÍN HIỆU NÂNG MỤC TIÊU NGÀY 13/3 🥇 Lúc 9h48 phút sáng ngày 24/1, VietTraders đã gửi các Thành viên chính thức kịch bản mua $SSI tại vùng giá 25.5 - 25.7, cắt lỗ khi thủng 23.8 (-7%), mục tiêu ngắn hạn 29.2 (+14%). Nâng tỷ trọng khi vượt 26. 🥈Sáng 14/2 lúc 9h55 phút, $SSI tăng lên giá 27.25, lãi 6.4% và bước đầu phản ứng với kháng cự theo dõi 27.45. VietTraders đã khuyến nghị chốt lãi dần tỉ trọng 30% tại vùng giá 27.2- 27.45 ngay trong phiên....Xem thêm
🇻🇳$BID - TÍN HIỆU NẮM GIỮ PHIÊN 13/3, TẠM LÃI 10% 🥇 Lúc 11h03 phút sáng ngày 14/2, VietTraders đã gửi các Thành viên chính thức kịch bản mua $BID tại vùng giá 32.2- 32.5, cắt lỗ khi thủng 30 (-7%), mục tiêu ngắn hạn 36.8 (+14%). 🥈Sáng nay ngày 13/3, lúc 10h10 phút $BID giao dịch tại giá 35.5, lãi 10% sau 19 phiên nắm giữ theo kịch bản VietTraders đã gửi các Thành viên chính thức phiên 14/2. VietTraders khuyến nghị NĐT tiếp tục nắm giữ, thực hiện chiến lược để lãi chạy....Xem thêm
avatar
BID (36, T+20, +11%) đang giao dịch tại giá 35.5, lãi 10% so với giá mua theo kịch bản VietTraders đã gửi ngày 14/2. Tiếp tục nắm giữ, thực hiện chiến lược để lãi chạy đến mục tiêu theo kịch bản ngày 14/2.

🇻🇳 $PVS - TÍN HIỆU NẮM GIỮ TRONG PHIÊN 12/3, TẠM LÃI 27% VÀ 21% 🔔 Vào lúc 13h30 phút phiên 12/3, khi $PVS đang giao dịch tại giá 21.4 (lãi +27% và 21% so với giá mua theo kịch bản ngày 4/1 và 21/1), VietTraders đã gửi tín hiệu cảnh báo tiếp tục nắm giữ, thực hiện chiến lược để lãi chạy đến mục tiêu theo kịch bản cập nhật ngày 4/3. 🥇 Trước đó, sáng ngày 4/1, VietTraders đã gửi các Thành viên chính thức kịch bản mua $PVS tại vùng giá 16.6 - 17, cắt lỗ khi...Xem thêm
avatar
VietTraders- PVS (22.5, T+47, +34%) chạm mục tiêu và tín hiệu bán phiên 19/3

🇻🇳 $NVL - TÍN HIỆU NẮM GIỮ PHIÊN 12/3, TẠM LÃI 5% 🥇 Lúc 10h43 phút sáng ngày 5/3, VietTraders đã gửi các Thành viên chính thức kịch bản mua $NVL tại vùng giá 58.3- 59.3, cắt lỗ khi thủng 54.5 (-7%), mục tiêu ngắn hạn 66.8 (+14%). 🥈Sáng nay ngày 12/3, lúc 10h51 phút $NVL tăng lên giá 61.8, lãi 5% sau 5 phiên nắm giữ theo kịch bản VietTraders đã gửi phiên 5/3. Khuyến nghị NĐT tiếp tục nắm giữ, thực hiện chiến lược để lãi chạy....Xem thêm
🇻🇳 $VND - TÍN HIỆU CẬP NHẬT MỤC TIÊU MỚI TRONG PHIÊN 5/3 TỪ VIETTRADERS 🥇 11h sáng ngày 4/1, VietTraders đã gửi các Thành viên chính thức kịch bản mua gom $VND tại vùng giá 16 -16.4, cắt lỗ khi thủng 15 (-7%), mục tiêu ngắn hạn 18.4 (+14%). 🥈9h37 phút phiên sáng 26/2, $VND tăng lên giá 18.2, tiến sát mục tiêu theo kịch bản 4/1. VietTraders đã khuyến nghị chốt lãi dần tỉ trọng 30% tại vùng giá 18.2 - 18.5, tạm lãi 12%....Xem thêm
Xem các bình luận trước
avatar
VND (18.4, T+44, +14%) đang giao dịch tại giá 18.4, lãi 14% so với giá mua theo kịch bản VietTraders đã gửi ngày 4/1. VietTraders bảo lưu khuyến nghị chốt lời tại mục tiêu giá 19.4 theo kịch bản đã được cập nhật ngày 5/3.

Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play