Nguyễn Cảnh Lộc@canhloc
Tham gia từ ngày 19/11/2017
Xem thêm về @canhloc...
$VNINDEX
Xem các bình luận trước
avatar
dã man nhỉ ? mai xem đội lái VN cừ khôi tới mức nào ?

Nội dung xem được tại ứng dụng Stockbook trên điện thoại.
Tải app ngay tại iOS Android để trải nghiệm các tính năng xịn hơn.
$VIC $VHM hôm trước thị trường đi ngang thì $VIC tăng, hôm nay toàn thị trường tăng $VIC gần như đứng yên, nhà tạo hôm trước cố tình kéo $VIC quá rõ. $CTG $PLX $ACB $HDB $STB $VRE $HPG
$MBB CE nào
avatar
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play