Nguyễn Cảnh Lộc@canhloc
Tham gia từ ngày 19/11/2017
Xem thêm về @canhloc...
Chủ tút đã bán mã này ngày 22/3/2019 lúc 16:13
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 21/3/2019 lúc 17:00
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 21/3/2019 lúc 17:00
Bán tháo kìa
avatar
Not yet! It’s just a beginning!

Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play