Nguyễn Đăng Quang@dangquangk53a3
Tham gia từ ngày 13/03/2018
Quan điểm đầu tư
- Chiến thắng không thuộc về số đông - Cắt lỗ thật nhanh, còn tiền là còn cơ hội. Mua kiên nhẫn, bán dứt khoát. - Trường phái kỹ thuật chủ đạo MFI, RSI, MA,...Xem thêm
Quan điểm đầu tư
- Chiến thắng không thuộc về số đông - Cắt lỗ thật nhanh, còn tiền là còn cơ hội. Mua kiên nhẫn, bán dứt khoát. - Trường phái kỹ thuật chủ đạo MFI, RSI, MA,...Xem thêm
Thế giới đỏ quá 😅
Xem các bình luận trước
avatar
@dangquangk53a3 the ah nay thay đỏ rồi

Lãi quá 😅
Chủ tút đã bán mã này ngày 27/12/2018 lúc 9:02
Thợ lặn của năm. Đây là Aquaman, k phải aquafina. A là người đã có khả năng lặn sâu nhất ở 7 đại dương. Đã là gì khi $vnindex lặn sâu 8 phiên chưa thấy đáy ? [ Sưu tầm ]
Xem các bình luận trước
avatar
phiên giảm thứ 9. Nay chỉ số $vnindex vào quá bán rồi bật lên với thanh khoản khá, chắc mai có nhịp hồi cho ai đu đỉnh ?😅

.
Chủ tút đã bán mã này ngày 21/12/2018 lúc 9:17
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 20/12/2018 lúc 17:00
Lãi quá
Chủ tút đã bán mã này ngày 18/12/2018 lúc 10:04
.
Chủ tút đã bán mã này ngày 17/12/2018 lúc 8:47
.
Chủ tút đã bán mã này ngày 13/12/2018 lúc 10:14
Chủ tút đã bán mã này ngày 4/12/2018 lúc 13:02
.
Chủ tút đã bán mã này ngày 3/12/2018 lúc 13:24
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play