Hoàng Quý Phước@funny6600
Tham gia từ ngày 19/02/2018
3.7
Chủ tút đã bán mã này ngày 14/10/2018 lúc 19:04
4.3
Chủ tút đã bán mã này ngày 23/9/2018 lúc 23:51
45
Chủ tút đã bán mã này ngày 7/11/2018 lúc 21:55
29.5
Chủ tút đã bán mã này ngày 7/11/2018 lúc 21:55
followjng up
DỰ ĐOÁN SÓNG CHỨNG KHOÁN 2018, THỜI ĐIỂM, LÝ DO VÀ CÁC CỔ PHIẾU TIỀM NĂNG Nhân dịp khai bút năm mới Mậu Tuất 2018 với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên thị trường chứng khoán VN, mình xin mạn phép đưa ra một số dự đoán về sóng chứng khoán trong năm 2018. Như mọi người đã biết, thị trường chứng khoán VN có tới hơn 95% là các nhà đầu tư cá nhân trong đó tài khoản cá nhân trong nước chiếm gần 90%, do đó, hầu hết các bạn đầu tư chứng khoán có xu hướng...Xem thêm
Dự tăng
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play