Dang Nguyen Hai@haidang8877
Tham gia từ ngày 08/03/2018
Nội dung xem được tại ứng dụng Stockbook trên điện thoại.
Tải app ngay tại iOS Android để trải nghiệm các tính năng xịn hơn.
Nội dung xem được tại ứng dụng Stockbook trên điện thoại.
Tải app ngay tại iOS Android để trải nghiệm các tính năng xịn hơn.
Nội dung xem được tại ứng dụng Stockbook trên điện thoại.
Tải app ngay tại iOS Android để trải nghiệm các tính năng xịn hơn.
Nội dung xem được tại ứng dụng Stockbook trên điện thoại.
Tải app ngay tại iOS Android để trải nghiệm các tính năng xịn hơn.
Vì sao hôm qua tăng 3% không ai kêu gào gì. Nay giảm 0.5% thì bảo là bulltrap?
Nội dung xem được tại ứng dụng Stockbook trên điện thoại.
Tải app ngay tại iOS Android để trải nghiệm các tính năng xịn hơn.
Ngày trước, SB bao nhiêu thông tin nhận định về tình hình doanh nghiệp. Nay làm dự án này, mai làm dự án kia. Doanh thu, lợi nhuận dự kiến tăng ... giảm...,bla...bla... Giờ chỉ còn những con số vô hồn khi mua và bán chỉ số, không còn nhận định nữa vì ai mà nhận định cho nổi, cảm xúc với thị trường chắc đi vào hư vô r. Đi về nơi xa
Nội dung xem được tại ứng dụng Stockbook trên điện thoại.
Tải app ngay tại iOS Android để trải nghiệm các tính năng xịn hơn.
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play