Hoan Nguyen Van@hoannv07
Tham gia từ ngày 07/09/2017
b
Chủ tút đã bán mã này ngày 4/10/2018 lúc 13:20
Bb
Chủ tút đã bán mã này ngày 18/9/2018 lúc 14:29
Bb
Chủ tút đã bán mã này ngày 18/9/2018 lúc 14:30
B
Chủ tút đã bán mã này ngày 27/8/2018 lúc 9:26
Chuyển tàu
Chủ tút đã bán mã này ngày 21/8/2018 lúc 12:46
Cắt
avatar
thế này ăn to rồi còn gì kdh

Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play