Vuong Tung Anh@khaitq688688
Tham gia từ ngày 16/09/2018
mua
cat lo
Chủ tút đã mua mã này ngày 22/10/2018 lúc 11:37
Tất toán hợp đồng do đáo hạn.
Chủ tút đã bán mã này ngày 18/10/2018 lúc 17:00
chot loi
Chủ tút đã bán mã này ngày 12/10/2018 lúc 14:01
cat lo
Chủ tút đã bán mã này ngày 11/10/2018 lúc 21:49
lướt
Chủ tút đã bán mã này ngày 11/10/2018 lúc 10:48
mua
Chủ tút đã mua mã này ngày 11/10/2018 lúc 9:02
cat lo
Chủ tút đã bán mã này ngày 9/10/2018 lúc 13:45
đóng
Chủ tút đã mua mã này ngày 8/10/2018 lúc 10:48
bán
Chủ tút đã bán mã này ngày 8/10/2018 lúc 13:15
Đăng nhập Stockbook để đọc được nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!
hand-mobile-stockbook
hand-mobile-stockbook-apple-storehand-mobile-stockbook-google-play